Biografie van een huis, Veursestraatweg 133


Een huis dient tijdens zijn bestaan als decor voor de verschillende levens die zich er afspelen. Het vormt de basis voor meerdere ‘thuizen’. De mensen komen en gaan en geven de plek een tijdelijk gezicht. Om de beurt maken ze zich de ruimte eigen en bouwen ze er iets op. Ze hechten zich aan hun plek en voelen zich er thuis. Het huis is hiervan de stille getuige en ziet hoe de sleutel telkens doorgegeven wordt.


Biography of a house, Veursestraatweg 133


During it’s lifetime, a house forms a scenery for the various lives passing through. It forms the foundation of several homes. The people come and go and give the place a temporary identity. One after another it’s owners assimilate the space, creating their own private surroundings and attaching themselves to the home they create. In this way the house becomes the silent witness to the key that’ll be handed over decade after decade. 


Graduation project, 2016

Handmade Leporello 


* Nomination drempelprijs   

* Nomination onderzoeksprijs 

Using Format