//Over mij

Naomi Modde (1992), Rotterdam

Met mijn fotografie ga ik op zoek naar de connectie tussen mensen. In hoeverre voelen we ons verbonden of raken we van elkaar vervreemd?  Wat verbindt ons met elkaar of schept juist een afstand? In onze wijk, onze stad, ons land en in de wereld.

In verschillende series komt dit terugkerende thema op uiteenlopende manieren naar voren. In mijn afstudeerwerk ‘Biografie van een huis, Veursestraatweg 133’, zoek ik bijvoorbeeld anderhalf jaar in unieke archieven naar de verbinding tussen 3 verschillende families die achtereenvolgens in hetzelfde huis hebben gewoond. Deze drie aparte hoofdstukken verwerkte ik uiteindelijk samen in een handgemaakte, uitvouwbare leporello, waarbij mijn zoektocht ging over de op het eerste oog onzichtbare, subtiele raakvlakken die we met elkaar hebben. Door mijn project te documenteren door de ogen van het huis zelf ontstaat een prachtige inkijk in zowel de constante herhaling als de verandering van het tijdsbeeld.

In mijn project ‘de Bootbewoners’ onderzoek ik in hoeverre de bewoners van de woonboten in de stadsdriehoek van Rotterdam zich ‘buren’ voelen met de mensen in de nieuwe woontorens. Hoe ervaren zij hun eigen wijk? Is er een onzichtbare factor die ze met elkaar verbindt, of voelt het meer als een klein dorp midden in de stad? 

Via mijn fotografische series probeer ik deze menselijke zaken die we als vanzelfsprekend ervaren onder onze aandacht te brengen, zoals reizen met de trein (serie ‘Het gesprek’) of wonen in een huis. Om zo door middel van beeld te laten zien hoe we toch vaak op prachtige wijze met elkaar in verbinding staan. 


Using Format