In mijnfotografisch werk ga ik op zoek naar de connectie tussen mensen. Hoever staan wevan elkaar af of juist dichtbij? Raken we van elkaar vervreemd of voelen we onsverbonden? In onze stad, ons land en in de wereld.

In verschillendeseries komt dit terugkerend thema op uiteenlopende manieren naar voren. Mijn inspiratiehaal ik vooral uit wat ik om mij heen zie in het dagelijks leven en wat ikaantref op mijn persoonlijke pad. In mijn afstudeerwerk ‘Biografie van eenhuis, Veursestraatweg 133’, zoek ik bijvoorbeeld in een uniek archief naar deverbinding tussen 3 verschillende families, vanuit de ogen van het huis. In deserie ‘Het gesprek’ betreed ik het spanningsveld in de persoonlijke ruimte diewe ervaren tijdens het reizen met de trein. En in mijnnieuwste project ‘de Bootbewoners’ onderzoek ik in hoeverre de bewoners van dewoonboten in de stadsdriehoek van Rotterdam zich ‘buren’ voelen met de mensenin de nieuwe woontorens.

Bij allespanningsvelden die ik tegenkom probeer ik als fotograaf uiteindelijk een lijnte trekken om op subtiele wijze te laten zien hoe we toch op vaak prachtige wijzemet elkaar in verbinding staan.

© Copyright Naomi Modde 2017  (all content on this website)


Using Format