//About

Artist statement

NL
Met mijn fotografie ga ik op zoek naar de connectie tussen mensen. In hoeverre voelen we ons verbonden of raken we van elkaar vervreemd?  Wat verbindt ons met elkaar of schept juist een afstand? In onze wijk, onze stad, ons land en in de wereld.

In verschillende series komt dit terugkerend thema op uiteenlopende manieren naar voren. In mijn afstudeerwerk ‘Biografie van een huis, Veursestraatweg 133’, zoek ik bijvoorbeeld anderhalf jaar in unieke archieven naar de verbinding tussen 3 verschillende families die achtereenvolgens in hetzelfde huis hebben gewoond. Deze drie aparte hoofdstukken verwerkte ik uiteindelijk samen in een handgemaakte, uitvouwbare leporello, waarbij ik heb gezocht naar de subtiele raakvlakken en deze heb gedocumenteerd door de ogen van het huis zelf.

In mijn meest recente project ‘de Bootbewoners’ onderzoek ik in hoeverre de bewoners van de woonboten in de stadsdriehoek van Rotterdam zich ‘buren’ voelen met de mensen in de nieuwe woontorens. Hoe ervaren zij hun eigen wijk? Is er een onzichtbare factor die ze met elkaar verbindt, of voelt het meer als een klein dorp midden in de stad? 

Via mijn fotografische series probeer ik deze menselijke zaken die we als vanzelfsprekend ervaren onder onze aandacht te brengen, zoals reizen met de trein (serie ‘Het gesprek’) of wonen in een huis. Om zo door middel van beeld te laten zien hoe we toch vaak op prachtige wijze met elkaar in verbinding staan. 


EN

Through my photographs I always look for the connection between us humans. To what extent do we feel connected or are we alienated from each other? What binds us together or creates distance? In our own neighborhood, city, country and in the world.

In my photo series this recurring theme emerges in various ways.  For example, in my graduation project ‘Biography of a house, Veursestraatweg 133’ I search 1,5 years through unique photo archives for the connection between 3 different families who have lived consecutively in the same house. In the end I combined these three separate chapters in a handmade, expandable leporello in which I searched for the subtle similarities to finally document them through the eyes of the house.

In my most recent project ‘The Boat Residents’ I investigate to what extent the residents of the houseboats in the city center of Rotterdam feel as ‘neighbors’ with the people in the new residential towers. How do they experience their own neighborhood? Is there a invisible factor that connects them, or does it feel more like a small village within the bigger city?

Through my photographic series I try to bring these human affairs that we take for granted, such as traveling by train (series ‘The conversation’) or living in a house,to our attention to show how we are often connected to each other in a beautiful way.

All photographs on this website are shot by 
Naomi Modde with a Leica M3 camera.


Using Format